human choroinic gonadotropin
17
10.2013

Hratelnost

   Autor: Kr.Pa.

Hratelnost – herní mechaniky v League of Legends.

Hratelnost

Vytváření zápasů

League of Legends používá matematický systém pro vytváření zápasů hráčů stejné úrovně v Normal i Ranked hrách. Každému hráči je přiděleno číslo, jenž prezentuje jeho zkušenosti, jenž se stanoví na základě výsledků jeho předchozích her.  Toto číslo se nazývá Elo Rating. Systém pak sestaví hru s dvěma týmy dle průměru Ela hráčů, v rozmezí 50% šance na výhru obou týmů.

Základní priority systému:

 • Ochránit nové hráče od zkušených
 • Dodržení spravedlnosti a vytvoření konkurenceschopného zápasu
 • Vyhledání zápasu vůbec – žádné dlouhé čekáni

Vytvoření zápasu

Hráči jsou umístěni do skupin (dle typu hry: normal, solo/duo, premade ranked atd.). Z té skupiny systém hledá hráče pro vyrovnaný zápas, kdy mají oba týmý 50% šanci na výhru.

 • Určení síly: Pro solo hráče, je síla určena z jeho solo/duo Ela (pro ranked tým z ranked tým ela, pro normal z normal ela). Pokud je hráč v premade týmu, jeho elo je bráno jako průměr celého týmu a je zvýšeno dle počtu premade hráčů, to z důvodu aby dostali silnější soupeře, jelikož premade tým má taktickou výhodu.
 • Určení vhodných oponentů: Systém dává dohromady jen hráče s podobným Elem. Pokud uplyne určitý počet času, okruh hledáni ze zvětší, aby se zabránilou zdlouhavému čekání. Nový hráči mají ochranu, a často hrají taky jen s novými hráči.
 • Nalezení zápasu: Pokud systém sestaví skupinu hráčů s vhodným Elem, vytvoří se hra. Systém hru balancuje aby oba týmy měli 50% šanci na výhru.

Modifikovali jsme původní Elo systém, aby byl přizpůsoben týmovému hraní.

Vzdávání se

V rámci úspory času, kdy je se prohra zdá být neodvratná, League of Legends umožňuje možnost vzdát se. Kterýkoliv hráč může požádat o hlasování vzdaní se. V Summoner’s Riftu je to umožněno po 20 minutě, v Twisted Treeline nebo Dominionu po 15 minutě. Hlasování zůstává po dobu 60 sekund, kdy můžou hráči vybrat svou volbu. Nejméně 70% týmu musí souhlasit, aby vzdání prošlo (4 z 5). Pokud 70% týmu po uplynutí 60 sekund nesouhlasí, volba je neplatná a nemůže být znovu vyvolána, dokud neuplynou 3 minuty od posledního hlasování. Pokud souhlasí 70% týmu, hlasování projde a hra bude ukončena vítězstvím nepřátelského týmu. Hráč může vyvolat hlasování:

 • V Menu > More Options > Surrender
 • Napsáním do chatu /surrender
 • Napsáním do chatu /ff

Neviditelnost

Někteří šampióni mají schopnost být neviditelní. Neviditelnost končí, pokud šampión zaútočí nebo dojde čas. Někteří šampióni mají před vstupem do neviditelnosti tzv. „čas zmizení“, kdy jsou částečně viditelní, pokud šampión dostane nějaký druh zranění, zvětšuje se prodleva vstupu do neviditelnosti, tato prodleva nikdy nepřekročí 5 sekund.

Je zde více způsobů jak vidět neviditelné. Pokud má někdo detekci neviditelnosti, neviditelná jednotka se v jeho okolí objeví průhledná. Pokud odejde (neskončí čas neviditelnosti) znovu bude neviditelná. Zde je seznam detekce neviditelnosti:

 • Vision Ward – Nákup v obchodě, odhaluje určitou oblast po 3 minuty. Všechny jednotky jdoucí v dosahu wardy budou odhaleny.
 • Oracle’s Elixir nebo Oracle’s Extract – Spotřební lektvar, který kupujete v obchodě. Propůjčuje šampiónovi detekci v určitém rozsahu, dokud nezemře nebo se nevyplýtvá.
 • Schopnosti šampiónů – Některé schopnosti šampiónů můžou odhalit neviditelné jednotky po určitou dobu.
 • Efekty předmětů – Některé efekty předmětů můžou odhalit neviditelné jednotky po určitou dobu.

Zlaté

Platidlo ve hře. Zisk:

 • Hra generuje každému hráči 7 gold per 5 s (od 1:30 min).
 • Za zabíjení minionů (zisk za zabití se časem zvyšuje) a neutrálních monster. Za zabití epických monster dostáváte globálně goldy.
 • Za zabití petů a ward.
 • Za zabití šampióna dostanete základ 300 goldu (ceny se pak mění, dle nepřátelských zabití či smrtí) a 70% z goldů se rozdělí poměrně dle uděleného zranění mezi assistery. First Blood je oceněný 100 goldy navíc.
 • Za zničení věže dostane tým 150 goldů. *Za zničení Nexusu dostane hráč 50 goldů.
 • Schopnosti šampiónů, které zvyšují zisk
 • Vylepšený Smite.
 • Zvýšení generování goldu lze provést předměty z obchodu, koupí run nebo masteries.
 • Předměty se prodávají za 70% své nákupní ceny, na generování goldů jen za 50%.

Na začátku každý šampión začíná s 475 (Summoner’s Rift), 825 (Twisted Treeline), 1350 (Crystal Scar) nebo 1375 (Howling Abyss) zlatými.

Minioni a věže

Minioni mají vytyčenou vlastní cestu, kudy jdou. Věže útočí standartně na nejbližší nepřátele. Tohle chování je přerušeno pokud je napaden spojenecký šampión, vytvoří se tzv. „volání o pomoc“. Na tohle věže a minioni reagují různě.

Minioni

Minioni jdou svojí cestou, dokud narazí na nepřátele, pak zaútočí. Každou chvíli skenují oblast pro cíl větší priority, jejich priority útoku (z volání o pomoc) jsou následující:

 • Nepřátelský šampión určený voláním od spojeneckého šampióna.
 • Nepřátelský minion určený voláním od spojeneckého šampióna.
 • Nepřátelský minion určený voláním od spojeneckého miniona.
 • Nepřátelská věž určená voláním od spojeneckého miniona.
 • Nepřátelský šampión určený voláním od spojeneckého miniona.
 • Nejbližší nepřátelský minion.
 • Nejbližší nepřátelský šampión.

Jedno-cílené kouzla jako Aniččino Disintegrate nebo Kassadinovo Null Sphere negeneruje volání o pomoc. Jelikož stále skenují oblast pro cíl větší priority, můžou ztrati zájem o nepřátelského šampióna, pokud přestane útočit.

Věže

Věže útočí prvně do všech jiných cílů než minionů (pokud je nejblíže v dosahu šampióna, nebo pet nebo warda). Jejich priority útoku (z volání o pomoc) jsou následující:

 • Nepřátelký šampión určený voláním od spojeneckého šampióna.
 • Nepřátelský minion určený voláním od spojeneckého šampióna.
 • Nejbližší nepřátelský minion.
 • Nejbližší nepřátelský šampión.

Věž ihned zaútočí na nepřátelského šampióna, pokud spojeneckého šampióna napadne. Útočí vždy na prvního útočníka, proto by měl boj pod věží začínat tank.

Mlha války

Způsobuje, že nevidíte, co se děje v oblasti, kde se nenachází spojenci ve vizuálním dosahu. Zahlédnete pouze prostředí, žádné monstra, žádné nepřátele. Vidíte pouze nepřátele v blízkosti Vás, spojenců nebo jednotek, zbytek je zahalen mlhou války. Jednotky v mlze války nejdou vidět ani na minimapě. Tyto oblasti lze odhalit pomocí schopností šampiónů, Clairvoyance a ward.

Křoví

Je to území s vysokou trávou na mapě. jenž propůjčuje šampiónovi neviditelnost. Po vkročení do křoví je šampión ihned neviditelní před nepřátelskými jednotkami mimo křoví. Tento efekt je poznat zprůhledněním šampióna. Nepřátelští šampióni v přilehlých křovích nejsou schopni na sebe vidět, i když jsou v dosahu vidění. křoví Vám nikdy nebrání ve výhledu ven nebo neznemožní vidět spojeneckého šampióna v křoví. Wardy mimo křoví nevidí do křoví.

Aury

Šampióni s aura efekty poskytují pasivní změnu statů okolním jednotkám. Některé aury pomáhají spojencům, zlepšují jejich účinnost v boji, další zhoršují vlastnosti nepřátel. Téměř ve všech případech jsou aury jedinečné (Unique) a nemůžou se hromadit. Vyjímkou tohoto pravidla jsou aury, které obsahují koupené předměty. Pokud více šampiónů nese stejnou auru, každý ji dostane nanejvýš dvakrát. Prvně ji dostane nositel (od sebe) a podruhé od týmu (od spojence).

Schopnosti

Každý šampión má 4 aktivní schopnosti (ty si musí vylepši sám), jednu pasivní a navíc si může vybrat 2 summoner spelly, dohromady máme 7 schopností. Na začátku hry má šampión jeden bod, který přiřadí své první aktivní schopnosti. Za získaný level šampión dostane další jeden bod. Schopnosti můžou být většinou vylepšeny staty Ability Power, Attack Damage nebo Cooldown Reduction (nejsou to všechny možnosti).

 • Pasivní schopnost: Má ji každý šampión na prvním místě. Je buď stále stejná nebo se vylepšuje s levelem.
 • Normální schopnosti: Jsou tři, defaultně na Q W E. Je možné se jich naučit od prvního levelu. Maximální level je 5 (Karma je vyjímka).
 • Ultimátní schopnost: Každý šampión má jednu (vyjímkou je Udyr a Karma), defaultně je na R. Vylepšit je můžete na 6, 11 a 16 levelu. Je to nejsilnější schopnost šampióna.
 • Kouzla: Vybírají se před startem hry. Můžete si vybrat 2 spelly. Stejně jako runy a masteries se odemykají při určitém levelu summonera (Vás). Tyto spelly se můžou vylepšit pomocí příslušných masteries a některé se ve hře zlepšují s levelem šampióna. Mají velký cooldown a nic vás nestojí.
 • Range: Určuje dosah účinku schopnosti. Ten si většinou můžete prohlédnou najetím kurzoru na určenou schopnost.
 • Area: Zobrazuje oblast účinku schopnosti. Některé schopnosti mají možnost zasažení více cílů. Je zde více způsobů jak je můžete použít. Většina z nich má plošný indikátor, který můžete kdekoliv použít. První typem je kruh. Kruhový plošný efekt je často používán pro schopnosti, který mají určitý dosah. Druhým typem je kužel, je použit při kouzlech začínajících u šampión a končících na špičce kužele (tzv. skillshoot). Jsou zde i jiné způsoby více-cílených kouzel.
 • Cost: Cena schopnosti. Většina schopností Vás něco stojí. Některé manu, energii nebo životy. Tuto cenu musíte zaplatit za použití schopnosti. Pokud na to nemáte, nemůžete schopnost použít.
 • Cooldown: Znovunabití. Každá schopnost je limitována časem na své nové použití. Některé schopnosti můžou mít cooldown pod 1 sekundu, jiné přes několik minut.

Efekty

Schopnosti nemusí způsobovat jen zranění za určitý počet životů. Většinou jsou doprovázené efekty. Tyto efekty často vycházejí ze statů hry a je důležité jim porozumět.

Crowd Control – Česky „kontrola davu“, zkratka CC. Dělí se na tři typy:

 • Movement Modifiers – Zastavují nebo zpomalují cíl: Slows (zpomalení), Immobilize (znehybnění), Snares (zarostení), Knockbacks (odhození).
 • Action Modifiers – Znemožnují nebo omezují schopnosti cíle: Blinds (oslepení), Immobilze (znehybnění), Silences (utišení), Stuns (omráčení), Knockups (vyhození), Suppresses (zdolání).
 • Forced Action Modifiers – Přinutí cíl k akci: Taunts (výsměch), Fears (strach), Charms (šarm).

Speciální:

 • Gold – Zlaté. Všichni šampióni dostávají goldy během hry, za zabíjení šampiónů a monster/minionů. Některé předměty, schopnosti a masteries/runy umožňují zvýšení zisku goldů.
 • Grab – Chycení. Cílová jednotka je chycena a odhozena na určité místo. Je to vlastně druh CC.
 • Invulnerability – Nezranitelnost. Cíl je imunní na jakékoliv zranění. Nechrání před efekty.
 • Resurrect – Znovuzrození. Pokud šampión zemře, znovu se zrodí.
 • Dodge – Úhybný manévr, kdy nedostanete žádné zranění.
 • Stealth – Neviditelnost. Způsobuje, že nepřátelské jednotky nevidí cil, pokud nemají schopnost na odhalení.

Statové:

 • Armor – Brnění. Některé schopnosti, předměty a buffy snižují/zvyšují Armor.
 • Attack Speed – Rychlost útoku. Některé schopnosti a předměty snižují/zvyšijí Attack Speed.
 • Heal – Léčení. Způsobuje regeneraci životů. Některé je vyléčí ihned. Některé předměty léčbu zlepšují.
 • Lifesteal – Kradení životů. Šampión se léčí za procentní zranění způsobené nepříteli.
 • Regenerate – Regenerace. Umožňuje obnovu zdraví nebo many během času.

Chatové příkazy

PVP.net umožňuje hráčům psát si s příteli, jenž jsou ve hře. Pro hráče v klientu, je tento proces jednoduchý: otevřete si chat přes okno ve svém seznamu kamarádu. Pak už stačí jen psát. Ve hře je lze využít v chatu těchto příkazů:

 • /mute „summoner jméno“ – zablokuje všechen text od hráče, během jedné hry
 • /ignore „summoner jméno“ – zablokuje všechen text od hráče navždy
 • /w „summoner jméno“ – napíšete soukromou zprávu hráči
 • /r – odepíšete soukromou zprávu poslednímu hráči, jenž Vám psal
 • /all – napíšete zprávu všem hráčům v aktuální hře
 • /help – vypíše seznam všech chat příkazů a jejich popis
 • /surrender nebo /ff – vyvolá hlasování o vzdaní se
 • /joke nebo /j – šampión udělá vtip (zkratka Shift + 1)
 • /taunt nebo /t – šampión verbálně napadne nepřítele (zkratka Shift + 2)
 • /dance nebo /d – šampión zatančí (zkratka Shift + 3)
 • /laugh nebo /l – šampión se zasměje (zkratka Shift + 4)

Pokud píšete jméno, dbejte na velké a malé písmena, znaky a číslice (je to tzv. case sensitive). Nepište „“ u jména.