5kits
15
09.2013

Summoner

   Autor: Kr.Pa.

Každý hráč v League of Legends se vtěluje do role Summonera – mocného kouzelníka, jenž má moc povolat šampióna, aby za něj bojoval, jakožto jeho vtělení ve Valoranském Poli Spravedlnosti (Fields of Justice). Většinu politických rozhodnutí ve Valoranu rozhodují výsledky soutěží v bojové aréně, proto má Summoner klíčovou roli ve změnách na kontinentu. Stejně jako Summoner ovládá šampióna v boji, může hru ovlivnit pomocí použití kouzel, talentů a run. Jakmile je hra dohrána, Summoner získá zkušenosti a Body Vlivu (Influence Points – IP), které mu dovolují přístup k novým šampiónům a vylepšením do příštího boje.

Jakou roli hraje Summoner ve hře?

  • Kouzla – Summonerovi je umožněno použití dvou kouzel během boje ve Fields of Justice. Tyto kouzla mohou různě ovlivnit průběh boje. Nestojí žádnou manu, ale mají velký cooldown. Jak získává Summoner více levelů, odemykají se mu silnější kouzla.
  • Runy – Před začátkem hry může hrdina použít runy pro posílení schopností šampióna. Jsou zde čtyři typy run: Glyphs (pro magii), Marks (útočné), Seals (obranné) a nejsilnější Quintessence. Tyto runy se ukládají do svazku, jenž se nazývá Runová kniha (Runebook). Jak Summoner získává levely, odemyká se mu více položek. Tato kniha může mít více stránek, díky čemuž dovoluje využití maximálnímu přizpůsobení dle hraných šampiónů.
  • Talenty – Summonerům je umožněno zaměřit svůj výcvik do tří různých karegorií – útočné, obranné a podpůrné. Všeobecně známi jako talenty (Masteries). Některé tyto talenty požadují nejen znalost předchozích talentů ale i znalost určitých talentů. Jak Summoner získává levely, odemyká se mu více bodů. Talenty může kdykoliv změnit a může mít více stránek.
  • Kodex – Summoner se musí chovat podle určených pravidel, pokud je poruší, může být nahlášen.
  • Tribunál – Nástroj trestající a osvobozující nahlášené summonery.
  • Systém Cti – Systém podporující slušné a nápomocné summonery.