human choroinic gonadotropin
25
09.2013

Kouzla

   Autor: Kr.Pa.

Kouzla, které můžete aktuálně používat v League of Legends.

 

Kouzlo Popis Level Mapy Cooldown

Clarity
Obnoví 40% maximální many tvémo šampiónovi a okolním spojencům.
AoE dosah: 600
1 Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
180 s
(3 min)

Garrison
Posílí spojeneckou věž (získá velkou regeneraci po dobu 8 sekund) nebo zeslabí nepřátelskou věž (zmenší attack damage o 80% po dobu 8 sekund).
Dosah: 1000 (odhad)
1 Crystal Scar 210 s
(3:30 min)

Ghost
Tvůj šampión ignoruje blokování jednotkami a pohybuje se o 27% rychleji po dobu 10 sekund. 1 Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
210 s
(3:30 min)

Heal
Obnoví 90 až 345 (75 + 15 × level tvého šampióna) healthů tvému šampiónovi a okolním spojencům. Všechny vyléčené cíle dostanou 50% redukci léčby z dalšího kouzla heal po dobu 35 sekund.
AoE dosah: 300
1 Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
300 s
(5 min)

Revive
Okamžitě oživí tvého šampióna ve fontáně a ten získá 125% movement speedu, který klesá s časem po dobu 12 sekund. 1 Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
540 s
(9 min)

Cleanse
Zruší všechny tyto efekty ze tvého šampióna: ExhaustIgnite DoT, Blind, Charm, Fear (Flee), Movement Slow, Polymorph, Silence, Root (Entangle, Snare, Immobilize), Stun a Taunt. Sníží trvání nových o 65% po dobu 3 sekund. Nezruší attack speed redukci, DoT, redukci léčby a Suppression. 2 Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
210 s
(3:30 min)

Teleport
Po 4 sekundách teleportuje tvého šampióna na přátelského miniona (ten bude po tu dobu nesmrtelný) nebo věž. 180 sekund cooldown, když je teleport přerušen. 2 Summoner’s Rift
Twisted Treeline
300 s
(5 min)

Smite
Udělí 390 až 1000 true damage do nepřátelského miniona, monstra nebo mazlíčka.
Dosah: 750 (odhad)
3  Crystal Scar
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
40 s

Barrier
Zaštítí tvého šampióna za 115 až 455  (95 + 20 x level tvého šampióna) po dobu 2 sekund. Nelze použít při Suppressu. 6 Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
210 s
(3:30 min)

Exhaust
Nepřátelskému šampiónovi sníží attack speed o 50%, zpomalí movement speed a sníží jeho udělený magic nebo attack damage o 30% po dobu 2,5 sekund. Může jej zrušit Cleanse.
Dosah: 550
8 Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
210 s
(3:30 min)

Ignite
Nepřátelskému šampiónovi udělí 70 až 410 (50 + 20 x level tvého šampióna) true damage po dobu 5 sekund. Po tuto dobu redukuje léčbu a regeneraci o 50%. DoT je zrušeno kouzlem Cleanse.
Dosah: 600
8  Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
210 s
(3:30 min)

Clairvoyance
Odhalí malou oblast na mapě po dobu 5 sekund. 10 Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
60 s
(1 min)

Flash
Teleportuje tvého šampióna na krátkou vzdálenost do směru ke kurzoru.
Dosah: 400
12 Crystal Scar
Howling Abyss
Summoner’s Rift
Twisted Treeline
300 s
(5 min)

 

Kouzla

Summonerovi je umožněno použití dvou kouzel (Spells anglicky) během jakéhokoliv boje ve Fields of Justice. Vybírají se během Champion Selection (výběru šampiónů) před každým zápasem a nemůžou být změněna během zápasu. Tyto kouzla mají přímý dopad na dění v bojové aréně. Kouzla neubírají žádnou manu šampióna ale lze je použít až po určité době znovu = cooldown. Během boje platí pro kouzla stejné pravidla jako pro schopnosti šampiónů, avšak Flash a Teleport jsou jediné kouzla, které nelze použít při působení efektů stun a silence. Jak Summoner získává zkušenosti za odehrané zápasy, odemykají se mu další nová kouzla. Poslední kouzlo získáte na 12 levelu Summonera. Jednotlivé redukce cooldownu se mezi sebou sčítají. Zde jsou možnosti redukce jednotlivých kouzel:

  • Talent Summoner’s Insight je jediný, který redukuje cooldowny všech kouzel a to o 4/7/10%.
  • Vylepšení bot Distortion redukuje cooldowny kouzel Ghost, Teleport a Flash o 25%.