human choroinic gonadotropin
25
09.2013

Talenty

   Autor: Kr.Pa.

Talenty, které si můžete nastavit v League of Legends.

 

Strom útočných talentů
Double-Edged Sword: Nablízko: Zvyšuje udělené zraněni o 2% a přijmuté zranění o 1%. Nadálku: Zvyšuje udělené zraněni o 1,5% a přijmuté zranění o 1,5%. Fury: Získáš 1,25/2,5/3,75/5 % attack speed. Sorcery: Získáš 1,25/2,5/3,75/5 % cooldown reduction. Butcher: Základní útok a jedno-cílové schopnosti udělí 2 bonus true damage do minionů.To nepůsobí na plošné zranění a zranění během času. Expose Weakness: Zranění nepřítele schopnosti zvýší spojenckým šampiónům zranění do toho nepřítele o 1% po další 3 sekundy. Brute Force: Získáš 4/7/10 Attack Damage na levelu 18 (0,22/0,39/0,56 AD za level). Mental Force: Získáš 6/11/16 Ability Power na levelu 18 (0,33/0,61/0,88 AP za level). Feast: Zabití jednotky ti obnoví 2 healthy a 1 manu Spell Weaving: Zranění nepřátelského šampióna základním útokem ti zvýší zranění udělené schopnostmi o 1%. Maximálně 3%. Martial Mastery: Získáš 4 attack damage. Arcane Mastery: Získáš 6 ability power. Executioner: Zvyšuje udělené zranění o 5% do nepřátelských šampiónů s healthy pod 20/35/50 %. Blade Weaving: Zranění nepřátelského šampióna schopností ti zvýší zranění základního útoku o 1%. Maximálně 3%. To se nemůže spustit vícekrát než jednou za sekundu. Warlord: Zvyšuje tvůj bonus attack damage o 2/3,5/5 %. Archmage: Zvyšuje tvoje ability power o 2/3,5/5 %. Dangerous Game: Zabití šampióna ti obnoví 5% tvých chybějících healthů a many. Frenzy: Po způsobeném kritického útoku získáš 5% attack speedu po 3 sekundy. Maximálně 15%. Devastating Strikes: Získáš 2/4/6 % armor a magic penetration. Arcane Blade: Tvé základní útoky udělují bonus magic damage rovný 5% tvých ability power. Havoc: Zvýší udělené zranění o 3%.

Season 4 Offense

Strom obranných talentů
Block: Redukuje příchozí zranění od základních útoků šampiónů o 1/2. Recovery: Získáš 1/2 health regenerace za 5 sekund. Enchanted Armor: Zvyšuje tvůj bonus armor a magic resistance o 2,5/5 %. Tough Skin: Redukuje utržené zranění od monster o 1/2. To nepůsobí na linkové miniony. Unyielding: Nablízko: Redukuje všechno příchozí zranění od šampiónů o 2. Nadálku: Redukuje všechno příchozí zranění od šampiónů o 1. Veteran Scars: Získáš 12/24/36 healthů. Bladed Armor: Když tě zasáhne základní útok monstra, tak útočící monstrum začne krvácet, udělí mu zranění rovné 1% jeho aktuálních healthů každou sekundu. To nepůsobí na linkové miniony. Oppression: Redukuje utržené zranění o 3% od nepřátel, jenž mají postihnutý pohyb (slow/snare/taun/stun atd.). Juggernaut: Zvyšuje maximum healthů o 3%. Hardiness: Získáš 2/3,5/5 armoru. Resistance: Získáš 2/3.5/5 magic resistu. Perseverance: Regeneruješ 0,35/0,68/1 % chybějících healthů každých 5 sekund. Swiftness: Redukuje účinnost slowu o 10%. Reinforced Armor: Redukuje zranění utržené z kritických útoků o 10%. Evasive: Redukuje zranění utržené z plošného magic damage o 4%. Second Wind: Zlepšuje sebeléčbu/health regen/lifesteal a spellvamp o 10% pokud máš pod 25% healthů. Legendary Guardian: Získáš 1/2/3/4 armoru a 0,5/1/1,5/2 magic resistu za každého blízkého nepřátelského šampióna. Runic Blessing: Začneš hru se štítem za 50 healthů. Tento štít se obnoví pokaždé, když obživneš. Tenacious: Redukuje trvání crowd control efektů o 15%.

Season 4 Defense

Strom podpůrných talentů
Phasewalker: Redukuje dobu kouzlení Recallu o 1 sekundu. Na Dominionu redukuje dobu kouzlení Improved Recallu o 0,5 sekundy. Fleet of Foot: Získáš 0,5/1/1,5 % movement speedu. Meditation: Získáš 1/2/3 mana regenerace za 5 sekund. Scout: Zvyšuje dosah kouzlení ward a trinketů o 15%. Summoner's Insight: Redukuje cooldown Summoner kouzel o 4/7/10 %. Strength of Spirit: Získáš health regeneraci za 5 sekund rovnou 0,3% tvé maximální many. Alchemist: Zvyšuje trvání potionů a elixirů o 10%. Greed: Získáš 0,5/1/1,5 goldů za 10 sekund. Runic Affinity: Prodlužuje trvání shrinů/reliců a neutralních buffů o 20%. Vampirism: Získáš 1/2/3 % life stealu a spell vampu. Culinary Master: Tvé health potiony jsou vylepšeny v Total Biscuits of Rejuvenation, ty zregenerují bonusových 20 healthů a 10 many okamžitě po konzumaci. Scavenger: Získáš 1 gold pokaždé, když blízký spojenec na lince zabije miniona. Wealth: Získáš 40 bonusových goldů na začátku hry. Expanded Mind: Zvyšuje maximum many o 2/3,5/5 %. Inspiration: Získáš 5/10 zkušeností každých 10 sekund, pokud jsi poblíž spojeckého šampióna s vyšším levelem. Bandit: Nablízko: Získáš 15 bonus goldů, když zabiješ šampióna nebo asistuješ. Nadálku: Získáš 3 bonus goldy, když je nepřátelský šampión napaden. To nelze spusti vícekrát než jednou za 5 sekund. Intelligence: Získáš 2/3,5/5 % cooldown reduction a 4/7/10 % redukci cooldownů předmětů s aktivním efektem. Wanderer: Získáš 5% bonus movement speedu pokud jsi mimo boj.

Season 4 Utility


Rozdělení dle stromů:

  • Útočné (offense)
  • Obranné (defense)
  • Podpůrné (utility)

Talenty

Talenty (Masteries anglicky) jsou vývojové stromy schopností jednotlivých summonerů. Zde soustřeďují intenzivní magický tréning do tří kategorií. Některé vyžadují i znalost předchozích a je jen potřebnou úroveň znalostí. Jak summoner získává s levely sílu, odemyká se mu více talentových bodů. Nejsou napevno zasazené jako v kamenu, můžete si je změnit. Bud je všechny zrušíte tlačítkem Return Points nebo si jednotlivé talenty odeberete pravým kliknutím. Talentové stránky přidány v patchi V1.0.0.118b. Maximálně můžete mít 20 stránek, podobně jako runových stránek. Talentové stránky si vybíráte při výběru šampiónů. Každý level si summoner odemkne jeden talentový bod. Maximum bodů je stejný jako maximální level a to 30. Do každého talentu jde vložit alespoň jeden bod a do každého vývojového stromu lze přidat minimálně 37 bodů, takže jednotlivé stromy nelze nikdy zaplnit. Velká většina talentů vyžaduje určitý počet dosazených bodů ve svém vývojovém stromu. Při posunu na další řádek potřebujete 4 body dosazené v předchozím. Aby jste dosáhli nejlepšího talentu ve stromě, potřebujete mít dosazených 20 bodů. Některé talenty vyžadují i body v určitých předchozích talentech. Tyto talenty jsou pak propojeny šedou linkou. Tyto spojené talenty si jsou navzájem prospěšné.