human choroinic gonadotropin
01
11.2013

Kodex

   Autor: Kr.Pa.

Summonerův kodex jsou pravidla pro hráče. Jde hlavně o chování hráčů k sobě a týmové spolupráci. Pokud nějaké pravidlo porušíte, můžou vás hráči ve hře Reportovat (nahlásit). Pokud budete mít spoustu (oprávněných) reportů a „soudce“ v Tribunálů vás potrestá, můžete dostat omezení na hru nebo až permanentní ban na hru. Naopak, když se chováte vzorně, pomáháte hráčům a podporujete tým, můžete získat stužky a obdiv ostatních hráčů v Systému Cti.

 Kodex

1. Support your Team (Podpořte svůj tým)

Všichni k League of Legends přistupujeme s jinými ambicemi a i naše očekávání se navzájem hodně liší. Jakmile se však ocitneme na bojišti, jsme všichni součástí jednoho týmu. Naše osudy jsou provázány s ostatními spolubojovníky – v dobrém i ve zlém. Po zahájení bitvy se musí každý rozhodnout, zda se zaslouží o úspěch svého družstva, nebo jestli přispěje ke své vlastní záhubě.
Na dobro týmu je zapotřebí pomýšlet už při výběru šampiona. Ber vždy ohled na potřeby svého družstva. Pokud si vybíráš jako poslední, pokus se obsadit roli, kterou nemá tým nijak pokrytou. Jestliže už si všichni hráči zvolili své šampiony, ale ty vidíš v rozložení sil týmu nějakou zásadní slabinu, požádej ostatní, aby tuto mezeru zaplnili, nebo vezmi tuto zodpovědnost na svá vlastní bedra a změň svou roli. Měj na paměti, že když přijmeš úlohu, které se za normálních okolností nevěnuješ, poznáš tak lépe i ostatní šampiony a zvýšíš tak úroveň vlastních dovedností.
Ve hře pak nezapomínej komunikovat s ostatními. Varuj své spolubojovníky, pokud někdo není ve své lajně, nebo když jim hrozí nějaké akutní nebezpečí. Pokud nesledují okno s chatem, můžeš je upozornit vysláním signálu na mapě. Měj však na paměti, že jedno kliknutí stačí! Nezapomínej také, že se na tebe ostatní spoléhají, takže od rozehraného zápasu neodcházej! Povzbuzuj kolegy, kteří čelí obtížné situaci, a nezapomeň poblahopřát těm, kterým jde hra od ruky. A především – pokud se ti nedaří, nesnaž se zchladit si žáhu na svém týmu!

„Chápat lidi a odpouštět jim, na to je třeba charakter a sebeovládání.“ – Andrew Carnegie

2. Drive Constructive Feedback (Řiďte se konstruktivní odezvou)

Zpětná vazba od hráčů představuje pro Riot Games velmi významný prvek v rozhodovacím procesu. Pokud máš něco na srdci, neváhej a dej nám vědět, co si o hře myslíš. Snaž se přitom prosím vidět věci v souvislostech. Když bude zpětná vazba pouze negativní, může se stát, že provedené změny budou mít špatný vliv i na to, co se ti původně líbilo. Navíc je všeobecně známo, že lidé dopřávají více sluchu těm, kdo vystupují klidně a své názory mají promyšlené.
Neboj se nám tedy říct, co máš na srdci a proč. Buď přímočarý, konkrétní a své připomínky formuluj přímo a stručně. Vhodné je například něco ve stylu:
„Kdysi mě bavilo hrát za Katarinu, protože díky svým schopnostem se dokázala po lajně pohybovat velice rychle. Po posledním zeslabení Květu smrti se ale nemůžu zbavit dojmu, že týmu nemám v boji už moc co nabídnout. Myslím, že dokud nedojde u Kat k nějaké další úpravě, tak za ni radši hrát nebudu.“
Tímto způsobem vyjádříš nespokojenost s příslušnou aktualizací mnohem lépe, než rozlícenou tirádou následovanou požadavkem o zrušení provedených změn nebo snahou vynutit si nějaké jiné řešení. Měj na paměti, že vám všem bedlivě nasloucháme a provádíme změny každých pár týdnů, takže se stačí obrnit trochou trpělivosti a uvidíš, že se většina problémů vyřeší.

„Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.“ – Otto František Babler

3. Facilitate Civil Discussion (Zdvořile usnadňujte diskuzi)

Jak jsme uvedli výše, budeme rádi, když nám poskytneš své připomínky ke hře. Být součástí komunity však znamená mnohem víc. Ať už jsi zrovna v chatu, ve hře, nebo na fórech, setkáš se s mnoha lidmi a budeš hovořit o mnohých tématech. Budeme velice rádi, když se o své názory podělíš s ostatními. A vůbec nezáleží na tom, jestli zrovna probíráš vyváženost hry a výhody jednotlivých šampionů, snažíš se složit tým pro společnou hru, nebo prostě jen chceš dát najevo svůj obdiv k legendárnímu a nechvalně proslulému gentlemanu Cho’gathovi.
Když se rozhodneš zapojit do diskuse s ostatními hráči, snaž se na dané téma vždy podívat i z jejich úhlu pohledu. Možná tě překvapí, kolik cenných informací můžeš získat od druhých, když jim budeš bedlivě naslouchat. Měj také na paměti, že je důležité, jakým způsobem své názory předkládáš ostatním. Pokud si někdo stojí pevně za svým, nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo. Nedávej v takovém případě druhé straně příležitost k hádce. Jen vyjádři svůj názor a slušně diskusi ukonči.

„Poutem společnosti je rozum a řeč.“ – Cicero

4. Enjoy Yourself, but not at Anyone Else’s Expense (Užívejte si sami sebe, ale ne na úkor někoho jiného)

Živíme se vytvářením her. Je tedy vcelku pochopitelné, že chceme, abyste si užili co nejvíce zábavy. Chceme, aby se vám rozbušilo srdce, abyste ve vypjatých okamžicích ani nedýchali a abyste mohli naplno oslavit dosažené úspěchy. To ovšem neznamená, že budeme přehlížet, když při tom někdo bude ostatním kazit náladu.
Pamatuj, že jedna věc je špičkovat se v boji s kamarádem a něco úplně jiného je vypouštět jedovaté poznámky na adresu někoho naprosto cizího. To, co možná považuješ za přátelské popíchnutí, může někomu jinému přijít jako útok proti jeho osobě, což vyvolá odpovídající reakci. Jakmile se začnou dva spoluhráči hádat, téměř jistě to zabije veškerou další komunikaci a spolupráci v týmu. A zvítězit bez dobré komunikace je téměř nadlidský úkol. Není žádnou výjimkou, že se nevinné popichování vymkne z ruky a vyústí nakonec v prohru celému týmu. Mysli tedy na to, neriskuj a nehazarduj s vlastním úspěchem.

„Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.“ – Euripidés

5. Build Relationships (Hledejte nové přátelé)

League of Legends je týmová hra. Tvůj úspěch je tedy do značné míry ovlivněn i tím, jak znáš ostatní spoluhráče či soupeře a jak s nimi vycházíš. Je ve tvém vlastním zájmu vystupovat příjemně a navazovat s ostatními přátelské vztahy. Pokud se ti s někým hrálo dobře, poděkuj mu v lobby po dokončení hry za pěkný zápas a pošli mu žádost o přátelství. Čím víc takovýchto přátel budeš mít, tím je pravděpodobnější, že budou tvé zápasy probíhat v příjemné atmosféře a že si je budeš užívat. A pokud máš nějaké kamarády, o kterých si myslíš, že by je tato hra bavila a že by si rozuměli se zdejší komunitou, neváhej a pošli jim pozvánku. Nejen, že si tím vysloužíš úžasnou odměnu, ale navíc pak budeš mít v záloze další případné spolubojovníky, pokud by ti to na vlastní pěst moc nešlo.
Pomocí dostupných nástrojů si vybuduj okruh hráčů, kteří jsou na podobné úrovni jako ty. Vytvoření pevných vztahů s lidmi, kterým věříš, má i další výhody. Poskytnou ti cenné připomínky k tomu, jak hraješ, pomohou ti naučit se využívat schopnosti nového šampiona a hra s nimi bude mnohem zábavnější než s náhodně poskládanými týmy.

„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe…“ – John Donne

6. Show Humility in Victory, and Grace in Defeat (Ukažte pokoru, když vyhrajete a buďte laskavý, pokud prohrajete)

Jedním z největších potěšení, které ti může League of Legends přinést, je radost ze hry. Vždy však měj na paměti, že pokaždé, když se raduješ z úžasné výhry, někdo jiný na druhé straně si nejspíš právě zoufalstvím rve vlasy. Nikdo ti nebrání oslavovat, ale škodolibá radost (a stejně tak všechny další projevy samochvály) nemají v chatu co dělat. Místo toho poděkuj soupeřům za hru. Byli to konec konců oni, kdo ti navzdory veškerému svému úsilí udělal takovou radost.
Jestliže jsi mezi poraženými naopak ty, nikoho neobviňuj, ani nehledej výmluvy. I když se můžeš chlubit vlastním vynikajícím výkonem, nemáš právo vinit z prohry svůj tým. Měli jste proti sobě pět soupeřů a je docela dobře možné, že ve vaší porážce měli prsty právě oni. Všichni víme, že prohra přináší zklamání – zvlášť pokud bylo vítězství na dosah nebo když byl výsledek naopak zcela jednoznačný. Nikdo ale nemá v lásce hráče, kteří neumí prohrávat. Raději tedy poděkuj svým soupeřům za zápas a zkus se jich v závěrečném lobby zeptat, co jste mohli udělat lépe. Když to uděláš zdvořile, mohou ti dát pár rad, jež ti pomohou se s obdobnou strategií vypořádat, až na ni v budoucnu zase narazíš.

„Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby.“ – Benjamin Franklin

7. Be Resolute, not Indignant (Buďte rozhodní, ne pobouření)

Už ze samé podstaty soutěžení vyplývá, že když jde o naši čest, přicházejí ke slovu vypjaté emoce. Každý, na koho narazíš, vstupuje do zápasu v jiném duševním rozpoložení a bude tedy mít jinou aktuální míru odolnosti vůči frustraci. Pokud se ocitneš v týmu s hráčem, který ostatní uráží, nenech se stáhnout na jeho úroveň. Místo toho jej zdvořile požádej, aby se uklidnil. A měj na paměti, že pokud se ti zrovna nedaří, odchodem ze zápasu či opuštěním počítače zkazíš hru všem ostatním. Jestliže tě něčí chování opravdu obtěžuje, vždy ho můžeš v chatu umlčet či ignorovat.
A měj na paměti jednu věc. Nechat se urážet sice není příjemné, vždy je ovšem namístě vzít v potaz také aktuální situaci. Jedná se o soutěživou hru a daný hráč tak většinou jen upouští stavidla své frustraci. Neber si to osobně. Každému mohou občas prasknout nervy. Příště se to může stát třeba právě tobě.

„Darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach.“ – Gaius Julius Caesar

8. Leave No Newbie Behind! (Nenechávejte nováčky pozadu!)

Všichni jsme jednou začínali. Svůj dluh lidem, kteří nám pomohli propracovat se na současná místa v žebříčku, nejlépe splatíme tím, že to pro změnu budeme my, kdo nabídne pomocnou ruku těm pod námi. Když narazíš na hráče, kterému se nedaří nebo jenž očividně nepochopil základní principy zápasu, poskytni mu nějakou konstruktivní radu. Když tak učiníš slušným a přátelským způsobem, s nejvyšší pravděpodobností to ocení. Často bude velice vděčný už za to, že si někdo dal tu námahu a snaží se mu poradit, jak se zlepšit, místo aby na něj ve hře křičel.
Nenech si zkazit náladu špatným výkonem nějakého nezkušeného hráče. I ty jsi kdysi byl stejný zelenáč, přinejmenším v den, kdy sis poprvé stáhl klienta League of Legends. Obrň se trpělivostí a pomoz tomu nováčkovi dostat se na úroveň, kdy si hru užijete oba dva. Nelam si přitom příliš hlavu s tím, když to náležitě neocení. Jistá malá část hráčů je přesvědčená, že žádnou pomoc nepotřebují, a budou ji vytrvale odmítat bez ohledu na to, jak zdvořile jim ji budeš nabízet. Kvůli této menšině však není důvod zavrhovat všechny ostatní!

„Věř lidem a oni budou věřit tobě, přistupuj k nim, jako by byli velcí, a oni vyrostou.“ – Ralph Waldo Emerson

9. Lead by Example (Jděte příkladem)

Pokud s námi sdílíš vizi hry, ve které se k sobě hráči chovají fér, navzájem si pomáhají a vytvářejí dlouhodobá přátelství, musíš se tím také naplno řídit. Jen tak k tomuto snu strhneš i ostatní. Je hezké, když podpoříš revoluci svými slovy, ale dokud za tebe nebudou promlouvat vlastní činy, nikdo ti neuvěří. Nechceme po nikom, aby byl v každém směru dokonalý. Rádi bychom však, aby se všichni snažili dodržovat stejná pravidla chování, jaká očekávají od ostatních.

„Zamýšlej dobro, čiň dobro, mluv pravdu.“ – Zarathustra